HAŞERE MÜCADELESİ


Yan Parselimizde inşaat kazısı başladığından beri sitemize haşere(fare) ve sürüngen kaçışı gözlemlenmektedir. Bunun için Haşere ve sürüngen mücadelemiz arttırılmıştır.

Kazı öncesi 7 olan haşere yemleme istasyon sayımız 17 ye çıkarılmış, sürüngenlerin gözlemlendiği alanlara ilaç dökülmüştür. Ayrıca kazı başladığından beri site sınırımıza açık yemleme yapılmaya da başlanmıştır ve mücadele tamamlanıncaya kadar yapılmaya da devam edilecektir.