İCRAYA VERİLEN BORÇLAR


Borcu yükselen Sakinlerimize geciken borçlarından dolayı Eylül ayı başında İcra öncesi ihtar Mektubu gönderilmiş, bunu dikkate alarak ödeme yapan Sakinlerimize Teşekkür ederiz.

Ancak bazıları İCRA ya verilmek mecburiyetinde kalınmıştır. Bu dairelerin borçları İCRA dosyasına aktarıldığından EKİM ayı Listesinde borçları gözükmemektedir. Kırmızı ile işaretli bu daireler borçlarını İcra hesabına yatırmak durumundadırlar.